Kompendium registrovaných prípravkov spoločnosti GSK na Slovensku

Vstup do Kompendia

Ste zdravotníckym pracovníkom?

Vážený návštevník,

vitajte na stránkách spoločnosti GSK Kompendium, ktoré obsahujú informácie o produktoch spoločnosti GSK, registrovaných v Slovenskej republike. V rámci verejne prístupnej informačnej služby (VPOIS) tu nájdete informácie o liekoch a vakcínach viazaných na recept aj voľne predajných prípravkoch. Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu informácií o lieku (SPC) a laickej verejnosti informácie z príbalového informačného letáku (PIL).