Adresa spoločnosti

Consumer Healthcare

GSK Consumer Healthcare Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Tel: +421 248 261 111

Farmakovigilancia:

Prípadné podozrenie na nežiadúce účinky prípravkov spoločnosti GSK nahláste na adresu mailboxu: sk-safety@gsk.com