Názov prípravku
Účinná látka
Abecedný zoznam prípravkov
Prípravok Lieková forma Účinná látka Príbalový informačný leták Druh prípravku
Adartrel 0,25 mg filmom obalené tablety  ropinirol (vo forme hydrochloridu)  PDF Viazaný na recept
Adartrel 0,5 mg filmom obalené tablety  ropinirol (vo forme hydrochloridu)  PDF Viazaný na recept
Adjupanrix suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu  Očkovacia látka proti pandemickej chrípke (H5N1)  PDF Viazaný na recept
Advil Rapid 400 mg mäkké kapsuly  ibuprofén  PDF Voľnopredajný
Ambirix injekčná suspenzia  Očkovacia látka proti hepatitíde A a hepatitíde B  PDF Viazaný na recept
ANORO ELLIPTA 55 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  umeklidínium/vilanterol  PDF Viazaný na recept
Augmentin 1 g filmom obalené tablety  amoxicilín/kyselina klavulánová  PDF Viazaný na recept
Augmentin 375 mg filmom obalené tablety  amoxicilín/kyselina klavulánová  PDF Viazaný na recept
Augmentin 625 mg filmom obalené tablety  amoxicilín/kyselina klavulánová  PDF Viazaný na recept
Augmentin DUO s príchuťou miešaného ovocia prášok na perorálnu suspenziu  amoxicilín/kyselina klavulánová  PDF Viazaný na recept
Augmentin ES prášok na perorálnu suspenziu  amoxicilín/kyselina klavulánová  PDF Viazaný na recept
Augmentin SR filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním  amoxicilín/kyselina klavulánová  PDF Viazaný na recept
Avamys nosová suspenzná aerodisperzia  Flutikazónfuroát  PDF Viazaný na recept
Avodart 0,5 mg mäkké kapsuly  dutasterid  PDF Viazaný na recept
Bactroban dermálna masť  Mupirocín  PDF Viazaný na recept
Baldriparan obalené tablety  valeriána lekárska  PDF Voľnopredajný
Benlysta 120 mg prášok na infúzny koncentrát  belimumab (belimumabum)  PDF Viazaný na recept
Benlysta 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke  belimumab (belimumabum)  PDF Viazaný na recept
Benlysta 200mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere  belimumab (belimumabum)  PDF Viazaný na recept
Benlysta 400 mg prášok na infúzny koncentrát  belimumab (belimumabum)  PDF Viazaný na recept
Bexsero injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti meningokokom skupiny B  PDF Viazaný na recept
BLENREP 100 mg prášok na infúzny koncentrát  belantamab-mafodotín  PDF Viazaný na recept
Boostrix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka (adsorbovaná, so zníženým obsahom antigénu (antigénov)) proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (acelulárna zložka pertussis)  PDF Viazaný na recept
Boostrix Polio injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka (adsorbovaná, so zníženým obsahom antigénu (antigénov)) proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu (acelulárna zložka pertussis) a detskej obrne (inaktivovaná)  PDF Viazaný na recept
Caltrate Plus filmom obalené tablety  cholekalciferol  PDF Voľnopredajný
Celsentri 150 mg filmom obalené tablety filmom obalené tablety  maravirok  PDF Viazaný na recept
Celsentri 20 mg/ml perorálny roztok perorálny roztok  maravirok  PDF Viazaný na recept
Celsentri 25 mg filmom obalené tablety filmom obalené tablety  maravirok  PDF Viazaný na recept
Celsentri 300 mg filmom obalené tablety filmom obalené tablety  maravirok  PDF Viazaný na recept
Celsentri 75 mg filmom obalené tablety filmom obalené tablety  maravirok  PDF Viazaný na recept
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu typu 16, 18  PDF Viazaný na recept
Cervarix injekčná suspenzia v injekčnej liekovke  Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu typu 16, 18  PDF Viazaný na recept
Cervarix injekčná suspenzia viacdávková  Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu typu 16, 18  PDF Viazaný na recept
Clotrimazolum 10 mg GW dermálny krém  Klotrimazol  PDF Viazaný na recept
Clotrimazolum 100 mg GW vaginálna tableta  Klotrimazol  PDF Viazaný na recept
Combivir 150 mg/300 mg filmom obalené tablety filmom obalené tablety  lamivudín/zidovudín  PDF Viazaný na recept
Corsodyl roztok pre ústní výplach  Chlorhexidinum  PDF Voľnopredajný
CORSODYL 1% GÉL zubný gél  chlórhexidíniumdiglukonát  PDF Voľnopredajný
Corsodyl Spray orálný sprej, roztok  Chlorhexidinum  PDF Voľnopredajný
Dectova 10 mg/ml infúzny roztok infúzny roztok   zanamivir  PDF Viazaný na recept