Názov prípravku
Účinná látka
Abecedný zoznam prípravkov
Prípravok Lieková forma Účinná látka Príbalový informačný leták Druh prípravku
Dovato filmom obalené tablety  dolutegravir/lamivudín  PDF Viazaný na recept
Duac Gel gél  Klindamycín/benzoylperoxid  PDF Viazaný na recept
Duodart 0,5mg/0,4 mg tvrdé kapsuly tvrdé kapsuly  dutasterid/tamsulozíniumchlorid  PDF Viazaný na recept
Elebrato Ellipta 92 mikrogramov/55 mikrogramov/22mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/umeklidínium/vilanterol  PDF Viazaný na recept
Elontril 150 mg tableta s riadeným uvolňovaním  bupropióniumchlorid  PDF Viazaný na recept
Elontril 300 mg tableta s riadeným uvolňovaním  bupropióniumchlorid  PDF Viazaný na recept
Encepur pre deti injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde  PDF Viazaný na recept
Encepur pre dospelých injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde  PDF Viazaný na recept
Engerix-B 10 µg injekčná suspenzia  Očkovacia látka proti hepatitíde B  PDF Viazaný na recept
Engerix-B 20 µg injekčná suspenzia  Očkovacia látka proti hepatitíde B  PDF Viazaný na recept
Epivir 10mg/ml perorálny roztok perorálny roztok  lamivudín  PDF Viazaný na recept
Epivir 150 mg filmom obalené tablety filmom obalené tablety  lamivudín  PDF Viazaný na recept
Epivir 300 mg filmom obalené tablety filmom obalené tablety  lamivudín  PDF Viazaný na recept
Fendrix injekčná suspenzia  Očkovacia látka proti hepatitíde B  PDF Viazaný na recept
Fenistil perorálne kvapky, roztok  Dimetindén maleát  PDF Viazaný na recept
Fenistil tvrdá kapsula s predľženým uvoľňovaním  Dimetindene maleate  PDF Voľnopredajný
Fenistil 1 mg/g gél gél  dimetindénmaleinát  PDF Voľnopredajný
Flixonase Aqueous Nasal Spray nosová suspenzná aerodisperzia  flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Flixonase Nasal Drops nosová instilácia   flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Flixonel 50 mikrogramov/dávka nosová suspenzná aerodisperzia  flutikazónpropionát  PDF Voľnopredajný
Flixotide 125 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Flixotide 250 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Flixotide 50 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Flixotide Diskus 100 µg inhalačný prášok  Flutikazón propionát  PDF Viazaný na recept
Flixotide Diskus 250 µg inhalačný prášok  Flutikazón propionát  PDF Viazaný na recept
Flixotide Diskus 500 µg inhalačný prášok  Flutikazón propionát  PDF Viazaný na recept
Fluarix Tetra injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti chrípke  PDF Viazaný na recept
Havrix 1440 Dosis adulta injekčná suspenzia  Očkovacia látka proti hepatitíde A  PDF Viazaný na recept
Havrix 720 Junior monodose injekčná suspenzia  Očkovacia látka proti hepatitíde A  PDF Viazaný na recept
Imigran injekčný roztok  sumatriptán  PDF Viazaný na recept
Imigran 20 mg nosová aerodisperzia  sumatriptán  PDF Viazaný na recept
Incruse Ellipta 55 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  umeklidínium (umeklidíniumbromid) umeclidinium (umeclidinii bromidum)  PDF Viazaný na recept
Infanrix Hexa prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hepatitíde B a Haemophilus influenzae typ B  PDF Viazaný na recept
Infanrix Polio injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka (adsorbovaná) proti záškrtu, tetanu, pertussis (acelulárna zložka) a poliomyelitíde (inaktivovaná)  PDF Viazaný na recept
Integrilin 0,75 mg/ml infúzny roztok infúzny roztok   eptifibatid  PDF Viazaný na recept
Integrilin 2 mg/ml injekčný roztok injekčný roztok  eptifibatid  PDF Viazaný na recept
Juluca 50 mg/25 mg filmom obalené tablety filmom obalená tableta  dolutegravir/rilpivirín  PDF Viazaný na recept
Kivexa 600 mg/300 mg filmom obalené tablety filmom obalená tableta  abakavir/lamivudín  PDF Viazaný na recept
Lacipil 2mg filmom obalené tablety  lacidipín  PDF Viazaný na recept
Lacipil 4 mg filmom obalené tablety  lacidipín  PDF Viazaný na recept