Názov prípravku
Účinná látka
Abecedný zoznam prípravkov
Prípravok Lieková forma Účinná látka Príbalový informačný leták Druh prípravku
Lamictal 2 mg žuvacie/dispergovateľné tablety žuvacie/dispergovateľné tablety  lamotrigín  PDF Viazaný na recept
Lamictal 25 mg tablety tablety  lamotrigín  PDF Viazaný na recept
Lamictal 5 mg žuvacie/dispergovateľné tablety žuvacie/dispergovateľné tablety  lamotrigín  PDF Viazaný na recept
Lamictal 50 mg tablety tablety  lamotrigín  PDF Viazaný na recept
Lamisil krém  terbinafíniumchlorid  PDF Voľnopredajný
Lamisil 1x 1% dermálny roztok  terbinafíniumchlorid  PDF Voľnopredajný
Lamisil dermálna aerodisperzia kožný sprej, roztok  terbinafíniumchlorid  PDF Voľnopredajný
LAVENTAIR ELLIPTA 55 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  umeklidínium/vilanterol  PDF Viazaný na recept
Malarone filmom obalená tableta  atovachón/proguaniliumchlorid  PDF Viazaný na recept
Menveo prášok a roztok na injekčný roztok  Očkovacia látka proti meningokokom skupín A, C, W135 Y  PDF Viazaný na recept
Nucala 100 mg prášok na injekčný roztok  100 mg mepolizumabu  PDF Viazaný na recept
Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere  100 mg mepolizumabu  PDF Viazaný na recept
Nucala 100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke  100 mg mepolizumabu  PDF Viazaný na recept
Orofar pastilka  Benzoxonium chloride / lidocainum hydrochloridum  PDF Voľnopredajný
Orofar orálný sprej, roztok  Benzoxonium chloride / lidocainum hydrochloridum  PDF Voľnopredajný
Oroforte menthol pastilka  Benzoxonium chloride / lidocainum hydrochloridum  PDF Voľnopredajný
Otrivin 0,05 % nosová roztoková instilácia  0,5 mg/ml xylometazolíniumchloridu  PDF Voľnopredajný
Otrivin 0,1 % nosová roztoková instilácia  1 mg/ml xylometazolíniumchloridu  PDF Voľnopredajný
Otrivin 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia  1 mg/ml xylometazolíniumchloridu  PDF Voľnopredajný
Otrivin Complete nosový sprej, roztok  xylometazolíniumchlorid/ipratropiumbromid  PDF Voľnopredajný
Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia  xylometazolíniumchlorid  PDF Voľnopredajný
Otrivin Plus 1 mg/ml a 50 mg/ml nosová roztoková aerodisperzia  xylometazolíniumchlorid/dexpantenol  PDF Voľnopredajný
Panadol potahovaná tableta  paracetamol  PDF Voľnopredajný
Panadol 1 g potahovaná tableta  paracetamol  PDF Voľnopredajný
Panadol Baby čapíky  paracetamol (paracetamolum)  PDF Voľnopredajný
Panadol Extra Novum potahovaná tableta  Paracetamolum / coffeinum  PDF Voľnopredajný
Panadol Extra Rapide šumivá tableta  Paracetamolum / coffeinum  PDF Voľnopredajný
Panadol Femina potahovaná tableta  Paracetamolum / butylscopolaminum  PDF Voľnopredajný
Panadol Horúci nápoj Mentol perorálny prášok  paracetamol  PDF Voľnopredajný
Panadol Junior čapíky  paracetamol (paracetamolum)  PDF Voľnopredajný
Panadol Migréna potahovaná tableta  Acidum acetylsalicylicum / pracetamolum / caffeinum  PDF Viazaný na recept
Panadol Novum 500 mg potahovaná tableta  paracetamol  PDF Voľnopredajný
Panadol pre deti Jahoda 24 mg/ml perorálna suspenza  paracetamol  PDF Voľnopredajný
Panadol Ultra Rapide šumivá tableta  paracetamol, kodeíniumfosfát hemihydrát, kofeín (paracetamolum, coffeinum, codeini phosphas hemihydricus)  PDF Voľnopredajný
Panadol Ultra tablety tableta  paracetamol, kodeíniumfosfát hemihydrát, kofeín (paracetamolum, coffeinum, codeini phosphas hemihydricus)  PDF Voľnopredajný
Prepandrix suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu  Prepandemická očkovacia látka proti chrípke (H5N1) (štiepený virión, inaktivovaná, s adjuvantom)  PDF Viazaný na recept
Priorix prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke  PDF Viazaný na recept
Priorix lag prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok  Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke  PDF Viazaný na recept
Priorix-Tetra prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam  PDF Viazaný na recept
Relenza 5 mg/dávka upravený inhalačný prášok  zanamivir  PDF Viazaný na recept