Názov prípravku
Účinná látka
Abecedný zoznam prípravkov
Prípravok Lieková forma Účinná látka Príbalový informačný leták Druh prípravku
Priorix prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke  PDF Viazaný na recept
Priorix lag prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok  Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke  PDF Viazaný na recept
Priorix-Tetra prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam  PDF Viazaný na recept
Relenza 5 mg/dávka upravený inhalačný prášok  zanamivir  PDF Viazaný na recept
Relvar Ellipta 184 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/vilanterol  PDF Viazaný na recept
Relvar Ellipta 92 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhlalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/vilanterol  PDF Viazaný na recept
Requip Modutab 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  ropinirol  PDF Viazaný na recept
Requip Modutab 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  ropinirol  PDF Viazaný na recept
Requip Modutab 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  ropinirol  PDF Viazaný na recept
Retrovir 100 mg kapsuly  Zidovudín  PDF Viazaný na recept
Retrovir 250 mg kapsuly  Zidovudín  PDF Viazaný na recept
Revinty Ellipta 184 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/vilanterol  PDF Viazaný na recept
Revinty Ellipta 92 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/vilanterol  PDF Viazaný na recept
Rolufta Ellipta 55 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  umeklidínium (umeklidíniumbromid) umeclidinium (umeclidinii bromidum)  PDF Viazaný na recept
Rotarix prášok a disperzné prostredie na perorálnu suspenziu  Rotavírusová očkovacia látka (živá)  PDF Viazaný na recept
Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore  Rotavírusová očkovacia látka (živá)  PDF Viazaný na recept
Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube  Rotavírusová očkovacia látka (živá)  PDF Viazaný na recept
Rotarix perorálna suspenzia vo viacdávkovom obale s jednodávkovými stlačiteľnými tubami (5 jednotlivých dávok) spojenými prúžkom  Rotavírusová očkovacia látka (živá)  PDF Viazaný na recept
Seretide 125 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Seretide 250 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Seretide 50 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramov/100 mikrogramov Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramov/250 mikrogramov Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramov/500 mikrogramov Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF Viazaný na recept
Serevent Diskus inhalačný prášok  Salmeterol xinafoát  PDF Viazaný na recept
Serevent Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  Salmeterol xinafoát  PDF Viazaný na recept
Seroxat 20 mg filmom obalené tablety  paroxetín (vo forme hemihydrátu paroxetíniumchloridu)  PDF Viazaný na recept
Seroxat 30 mg filmom obalené tablety  paroxetín (vo forme hemihydrátu paroxetíniumchloridu)  PDF Viazaný na recept
Shingrix prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu  očkovacia látka proti pásovému oparu (rekombinantná, s adjuvantom)  PDF Viazaný na recept
Sinecod sirup  Butamirate citrate  PDF Voľnopredajný
Stieprox šampón  Ciclopirox  PDF Viazaný na recept
Synflorix injekčná suspenzia  Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka  PDF Viazaný na recept
Synflorix injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke  Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka  PDF Viazaný na recept
Synflorix injekčná suspenzia viacdávková  Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka  PDF Viazaný na recept
Synflorix injekčná suspenzia viacdávková  Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka  PDF Viazaný na recept
Telzir 50 mg/ml perorálna suspenzia perorálna suspenzia  fosamprenavir  PDF Viazaný na recept
Telzir 700 mg filmom obalené tablety filmom obalená tableta  fosamprenavir  PDF Viazaný na recept
Temybric Ellipta 92 mikrogramov/55 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/umeklidínium/vilanterol  PDF Viazaný na recept
Theraflu chrípka 500 mg/30 mg filmom obalené tablety filmom obalené tablety  Paracetamolum / pseudoephedrinum  PDF Voľnopredajný
Theraflu chrípka a kašeľ tvrdé kapsuly 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé kapsuly  Paracetamol / guajfenezín / fenylefríniumchlorid  PDF Voľnopredajný