Názov prípravku
Účinná látka
Abecedný zoznam prípravkov
Prípravok Lieková forma Účinná látka Príbalový informačný leták Druh prípravku
Zinnat 250 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu  cefuroxím (vo forme cefuroxím-axetilu)  PDF Viazaný na recept
Zinnat 500 mg filmom obalené tablety  cefuroxím (vo forme cefuroxím-axetilu)  PDF Viazaný na recept
Zovirax krém  Aciclovirum  PDF Voľnopredajný
Zovirax 200 mg/5ml perorálna suspenzia  Aciklovir  PDF Viazaný na recept
Zovirax Duo krém  Aciclovirum / hydrocortisonum  PDF Voľnopredajný