Názov prípravku
Účinná látka
Abecedný zoznam prípravkov
Prípravok Lieková forma Účinná látka SPC Príbalový informačný leták Druh prípravku
Lacipil 6 mg filmom obalené tablety  lacidipín  PDF PDF Viazaný na recept
Lamictal 100 mg žuvacie/dispergovateľné tablety žuvacie/dispergovateľné tablety  lamotrigín  PDF PDF Viazaný na recept
Lamictal 2 mg žuvacie/dispergovateľné tablety žuvacie/dispergovateľné tablety  lamotrigín  PDF PDF Viazaný na recept
Lamictal 25 mg tablety tablety  lamotrigín  PDF PDF Viazaný na recept
Lamictal 5 mg žuvacie/dispergovateľné tablety žuvacie/dispergovateľné tablety  lamotrigín  PDF PDF Viazaný na recept
Lamictal 50 mg tablety tablety  lamotrigín  PDF PDF Viazaný na recept
Lamisil krém  terbinafíniumchlorid  PDF PDF Voľnopredajný
Lamisil 1x 1% dermálny roztok  terbinafíniumchlorid  PDF PDF Voľnopredajný
Lamisil dermálna aerodisperzia kožný sprej, roztok  terbinafíniumchlorid  PDF PDF Voľnopredajný
LAVENTAIR ELLIPTA 55 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  umeklidínium/vilanterol  PDF PDF Viazaný na recept
Malarone filmom obalená tableta  atovachón/proguaniliumchlorid  PDF PDF Viazaný na recept
Menveo prášok a roztok na injekčný roztok  Očkovacia látka proti meningokokom skupín A, C, W135 Y  PDF PDF Viazaný na recept
Nucala 100 mg prášok na injekčný roztok  100 mg mepolizumabu  PDF PDF Viazaný na recept
Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere  100 mg mepolizumabu  PDF PDF Viazaný na recept
Nucala 100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke  100 mg mepolizumabu  PDF PDF Viazaný na recept
Otrivin 0,05 % nosová roztoková instilácia  0,5 mg/ml xylometazolíniumchloridu  PDF PDF Voľnopredajný
Otrivin 0,1 % nosová roztoková instilácia  1 mg/ml xylometazolíniumchloridu  PDF PDF Voľnopredajný
Otrivin 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia  1 mg/ml xylometazolíniumchloridu  PDF PDF Voľnopredajný
Otrivin Complete nosový sprej, roztok  xylometazolíniumchlorid/ipratropiumbromid  PDF PDF Voľnopredajný
Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia  xylometazolíniumchlorid  PDF PDF Voľnopredajný
Otrivin Plus 1 mg/ml a 50 mg/ml nosová roztoková aerodisperzia  xylometazolíniumchlorid/dexpantenol  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol potahovaná tableta  paracetamol  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol 1 g potahovaná tableta  paracetamol  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Baby čapíky  paracetamol (paracetamolum)  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Extra Novum potahovaná tableta  Paracetamolum / coffeinum  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Extra Rapide šumivá tableta  Paracetamolum / coffeinum  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Femina potahovaná tableta  Paracetamolum / butylscopolaminum  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Horúci nápoj Mentol perorálny prášok  paracetamol  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Junior čapíky  paracetamol (paracetamolum)  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Migréna potahovaná tableta  Acidum acetylsalicylicum / pracetamolum / caffeinum  PDF PDF Viazaný na recept
Panadol Novum 500 mg potahovaná tableta  paracetamol  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol pre deti Jahoda 24 mg/ml perorálna suspenza  paracetamol  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Ultra Rapide šumivá tableta  paracetamol, kodeíniumfosfát hemihydrát, kofeín (paracetamolum, coffeinum, codeini phosphas hemihydricus)  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Ultra tablety tableta  paracetamol, kodeíniumfosfát hemihydrát, kofeín (paracetamolum, coffeinum, codeini phosphas hemihydricus)  PDF PDF Voľnopredajný
Prepandrix suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu  Prepandemická očkovacia látka proti chrípke (H5N1) (štiepený virión, inaktivovaná, s adjuvantom)  PDF PDF Viazaný na recept
Preparation H 23 mg/69 mg čapíky  sušené liečivé kvasnice/olej zo žraločej pečene  PDF PDF Voľnopredajný
Preparation H rektálna masť rektálna masť  kvasnicový extrakt/olej zo žraločej pečene  PDF PDF Voľnopredajný
Priorix prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke  PDF PDF Viazaný na recept
Priorix lag prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok  Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke  PDF PDF Viazaný na recept
Priorix-Tetra prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam  PDF PDF Viazaný na recept