Adresa spoločnosti

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika

ICO: 35 734 833
IC DPH: SK 2020219520

Spoločnost je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c. 16198/B.

Farmakovigilancia:

Prípadné podozrenie na nežiadúce účinky prípravkov spoločnosti GSK nahláste na adresu mailboxu: sk-safety@gsk.com