Kompendium registrovaných prípravkov spoločnosti GSK na Slovensku

Vstup do Kompendia

Ste zdravotníckym pracovníkom?

Vážený návštevník,

vitajte na stránkách spoločnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o. Kompendium, ktoré obsahujú informácie o produktoch spoločnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia, registrovaných v Slovenskej republike. V rámci verejne prístupnej informačnej služby (VPOIS) tu nájdete informácie o liekoch viazaných na recept a voľne predajných liekoch. Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu informácií o lieku (SPC) a laickej verejnosti informácie z príbalového informačného letáku (PIL).